Ondanks de Corona maatregelen kunt u bij ons nog steeds vignetten en milieustickers bestellen. Voor bezoek zijn wij deze middag gesloten.
Nederlandstalige Klantenservice iDeal, PayPal of Achteraf Betalen Geldig leverbewijs via e-mail
☎ Klantenservice
Voor vragen of hulp bij uw aanvraag:
Bel deze middag: 020-2149577
(Ma. t/m Vr: 09.00-17.00u)

Disclaimer

Deze website is eigendom van Intercessor B.V.. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Gebruik van de deze website:

 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

Intercessor B.V. vraagt namens de consument de officiële "certificat qualité de l'air" (CQA) rechtstreeks aan bij het Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (certificat-air.gouv.fr).

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

VignetBestellen.nl is een handelsnaam van Intercessor B.V.. Zij is geregistreerd onder nummer 34318496 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website

Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij géen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

E-mail disclaimer

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico's. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.

De informatie die is opgenomen in e-mails van Intercessor B.V. kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u, als niet-geadresseerde, dit e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer 020-2149577 of per e-mail onder e-mailadres ln.nelletsebtengiv@ecivresnetnalk aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van het e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Over de disclaimer

Intercessor B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.